Woonproject De Linde in Almkerk

Woonstichting Land van Altena gaat dit jaar op het terrein naast De Nieuwenaar starten met de bouw van 25 nieuwe huurappartementen. Het complex zal de naam De Linde gaan krijgen, de naam is ontleend aan de Linde boom welke nu op het terrein aanwezig is.

Het complex zal bestaan uit vier woonlagen, waarbij met het ontwerp goed gekeken is naar de omgeving. De woningen zullen zowel voor starters op de woningmarkt, kleine gezinnen als senioren geschikt zijn. Uiteraard zullen de appartementen voldoen aan alle eisen die gesteld worden aan duurzaam bouwen.

Voor meer informatie en een impressie van de nieuwe appartementen kunt u terecht op de site van de Woonstichting.