Woninginformatieavond Dorpsraad Almkerk druk bezocht!

Ongeveer 200 belangstellenden hebben vrijdagavond 12 februari jl. de door de dorpsraad Almkerk georganiseerde woninginformatieavond bezocht. Met name de doelgroepen “ jongeren” en “aankomende senioren” waren in grote getale naar “t Verlaat gekomen om informatie over woningbouw in Almkerk te krijgen.

Uit een door de dorpsraad gehouden enquête kwam ook nadrukkelijk naar voren dat er in Almkerk met name veel belangstelling bestaat voor starters- en seniorenwoningen.

De diverse informatiestands werden goed bezocht.

Na een toelichting van de enquête door Nico Vink, voorzitter van de dorpsraad Almkerk, kregen de aanwezigen een uitgebreide toelichting van wethouder Izak Koedoot over het gemeentelijk beleid met betrekking tot het bouwen van woningen. Hij gaf aan het goed te vinden dat er degelijke avonden worden georganiseerd zodat er een goed beeld ontstaat aan welke type woningen er behoefte is.

Vervolgens heeft Thijs Voncken van Woonlinie een toelichting gegeven over de ontwikkeling van het plan “Den Doorn”. Binnenkort wordt gestart met fase 3 van dit plan. Met name bij de jongeren was hier veel belangstelling voor.
Aart Ebert van Woonstichting Land van Altena heeft inzicht gegeven over het huren van een woning van de woonstichting.
Ten slotte heeft Ienze Koekkoek van DEcAB de aanwezigen geïnformeerd over de mogelijkheden tot energiebesparing aan woningen. Nieuwe plannen daarvoor zijn volop in ontwikkeling.

Alle verzamelde informatie zal betrokken worden bij de woningbouwontwikkeling in Almkerk.
De dorpsraad Almkerk zal deze ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen.