Uitslag enquête

Samenvatting enquête Dorpsraad Almkerk jan-feb 2013

In januari/februari heeft de dorpsraad via de website een enquête gehouden onder bewoners van
Almkerk. Zowel leden als niet-leden konden deelnemen.

Doel van de enquête was het peilen van de meningen van de bewoners over de dorpsraad, de
onderwerpen waarvoor de dorpsraad zich moet inzetten en het wonen in Almkerk.

Ruim 100 bewoners hebben de enquête ingevuld, 85 daarvan zijn lid van de dorpsraad.

De belangrijkste uitkomsten uit de enquête zijn:

 • 95% van de geënquêteerden is redelijk tot goed op de hoogte van de activiteiten van de dorpsraad en vindt het belangrijk dat er een dorpsraad is.

De geënquêteerden vinden het belangrijk dat de dorpsraad zich inzet voor:

 • behoud van het winkelcentrum in de kern van Almkerk (81%);
 • het verbeteren van de rolstoelvriendelijkheid van Almkerk (77%);
 • het maken van een dorpsontwikkelingsplan voor Almkerk voor de komende 20 jaar (76%);
 • het aanleggen van een glasvezelnetwerk (66%);
 • het omleggen van de N322 naar het Noorden (60%);
 • het oprichten van een brede school (51%);
 • het oprichten van een zorgcoöperatie (43%).

De belangstelling onder de geënquêteerden voor woningen loopt uiteen:

 • ±4% heeft belangstelling voor een eengezinswoning, het merendeel wil kopen over 5 tot 10 jaar;
 • ±7% heeft belangstelling voor een starterswoning/appartement, het merendeel wil huren binnen 5 jaar;
 • ±20% heeft belangstelling voor een seniorenwoning/appartement, het merendeel wil huren over 10 tot 15 jaar.

De geënquêteerden zijn zeer positief over het wonen in Almkerk, de belangrijkste redenen hiervoor zijn het sociale leven, de activiteiten, de voorzieningen en de ligging.

Door de geënquêteerden zijn ook verbeterpunten aangegeven, deze liggen voornamelijk op de gebieden infrastructuur, voorzieningen en wonen .