Rondgang Almkerk

Verslag rondgang Almkerk met dorpsraad en buurtverenigingen
blad 1 van 16

Beste bewoner/ lid van buurtvereniging/ lid dorpsraad en overige betrokkenen,
De gemeente Woudrichem heeft op woensdagavond 4 september j.l. een rondgang door Almkerk gemaakt samen met de dorpsraad en een aantal buurtverenigingen.

Doel van de rondgang was het in beeld brengen van aandachtsplekken
vooral met betrekking tot schoon, samen acties te bedenken en te bekijken waar kansen liggen voor zelfbeheer.
Zelfbeheer betekent dat bewoners bijdragen in het schoon en netjes houden van de openbare ruimte.

Middels de rondgang is bekeken wat bewoners en gemeente voor elkaar kunnen betekenen.
De rondgang per fiets vond plaats onder begeleiding van adviesbureau Oranjewoud.

De dorpsraad en alle buurtverenigingen waren uitgenodigd om deel te nemen.
Aanwezig waren leden van de dorpsraad, leden van zes buurtverenigingen, de werkgroep DOP en de
gemeente.

De uitkomsten van de rondgang zijn opgenomen in dit verslag.
Verslag rondgang Almkerk 4 september