Gemeente Altena wil een nieuw locatieonderzoek starten voor de Brede School nadat de eerdere locaties zijn afgeketst. Eind mei 2020 zijn twee nieuwe locaties voorgesteld in de raad: ’t Verlaat of het huidige evenemententerrein. De komende tijd zal de gemeente in samenwerking met een aantal betrokkenen gaan onderzoeken welke locatie het beste geschikt is.

Als dorpsraad zullen wij betrokken blijven bij de voortgang en trachten er vaart in te houden zodat er spoedig en goed geïnformeerd een beslissing genomen kan worden.

Voor de startnotitie klik hier:

https://www.gemeentealtena.nl/fileadmin/Altena_bestanden/Startnotitie_Brede_School_Almkerk.pdf

Voor de raadsinformatiebrief klik hier:

https://altena.raadsinformatie.nl/document/8817617/1