De gemeente Altena wil er graag voor zorgen dat alle inwoners zich veilig voelen. Om inzicht te krijgen in het huidige gevoel en beleving is onderstaande enquete verspreid.

U kunt de gemeente helpen door deze in te vullen. Zie voor meer informatie en de link naar de enquete de brief hieronder.

Beste inwoner van de gemeente Altena,
Zorgen voor een veilige woonomgeving doen we samen! Veiligheid gaat
ons allen aan. Daarom is het zo belangrijk om van u te horen hoe u de
veiligheid in uw woonomgeving ervaart. Als we ons veilig voelen en een
leuke woonomgeving hebben met weinig overlast komt dat ons woon- en
leefklimaat ten goede.
Het doet mij dan ook goed u de enquête Veiligheid van de gemeente
Altena aan te bieden. Samen met een aantal andere inwoners uit uw
omgeving bent u uitgekozen om deze in te vullen, zodat we als gemeente
een indruk kunnen krijgen over uw veiligheidsgevoel en uw
veiligheidsbeleving.
Als burgemeester voel ik mij zeer betrokken bij de veiligheid in onze
gemeente. We besteden daar ook met alle veiligheidspartners veel tijd aan.
De laatste jaren zijn in toenemende mate de inwoners ook actief betrokken
bij het bevorderen van de veiligheid en leefbaarheid van hun
woonomgeving. Dat heeft inmiddels al tot goede resultaten geleid. De
alertheid en betrokkenheid van u als inwoner gaat een steeds grotere rol
spelen.
Ik hoop dat u uw medewerking wilt verlenen door bijgaande enquête
Veiligheid in te vullen. Zie daarvoor de link hieronder.

https://nl.surveymonkey.com/r/7P26R87

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.


Met vriendelijke groet,
De Burgemeester van Altena,
M.A. Fränzel MSc