Een belangrijke taak van de dorpsraad is de wensen en behoeften van de bevolking in kaart te brengen en daaraan in samenwerking met particulier initiatief, overheid en overige instanties uitvoering te geven.

In de corona periode, waarin het niet lukt om regelmatig samen te komen en met elkaar van gedachten te wisselen, kiest de dorpsraad ervoor middels een enquête diverse thema’s aan de orde te stellen om zo meer inzicht te krijgen over wat er leeft en speelt in Almkerk.

We zouden het erg op prijs stellen als u de tijd neemt om de vragenlijst in te vullen. Hieronder vindt u de link; volgt u alstublieft de stappen die bij de vragen vermeld staan. Het kost ongeveer 10 minuten.

Update 11-3-2021:

De invultermijn is inmiddels verstreken. We hebben meer dan 400 reacties ontvangen, dank daarvoor! De komende weken zullen we de uitslag verwerken en met de leden delen.