In het najaar van 2018 is de dorpsraad vanuit de toenmalige gemeente Woudrichem benaderd om te participeren in een pilot voor het ontwikkelen van een dorpsvisie. Er is afgesproken dat de dorpsraad een faciliterende rol zou gaan spelen zodat alle input en feedback uit het dorp zelf kan komen.

Het ontwikkelen van de dorpsvisie wordt uitgevoerd door bureau Los Stadomland.

Op 5 november 2018 is de eerste avond georganiseerd voor inwoners uit Almkerk en Uppel. Tijdens deze avond is input verzameld over behoeften en wensen betreffende woonvoorziening, sport, recreatie, economie en groen. Deze input is verwerkt door bureau LOS en omgezet in een conceptvisie.

Op 28 februari 2019 is een tweede avond georganiseerd waar feedback gegeven kon worden op de geconsolideerde voorstellen. In groepen is per aspect (wonen, sportpark, evenemententerrein, natuur) bekeken wat de voorkeur had. De presentatie kan hier gevonden worden.

Presentatie Dorpsvisie Almkerk 28 feb 2019

Uiteindelijk is uit deze avond de officiele  Dorpsvisie Almkerk ontstaan. De uiteindelijke dorpsvisie kan in onderstaande link gevonden worden.

Dorpsvisie Almkerk