Burgerparticipatieproject

Beste dorpsbewoners,

Over de perken, grasvelden en speeltuinen in Almkerk is al veel gezegd. De gemeente voert, vanwege beperkte financiële ruimte, de aanleg en het onderhoud van deze voorzieningen zo goedkoop mogelijk uit. Natuurlijk gaat dit ten koste van de kwaliteit en het aanzicht en lijkt het onmogelijk om alles er -net als vroeger- mooi bij te laten liggen.

Tenzij…………………….wij als inwoners van Almkerk bereid zijn om een handje te helpen!

Vaak kunnen met geringe inspanningen van buurtbewoners al hele mooie resultaten worden bereikt. Een straat of een buurt kan bijvoorbeeld een perk, groenstrook, speeltuin of iets dergelijks “adopteren”. Aan het (her)inrichten en onderhouden hiervan (voor een vooraf afgesproken periode) wil de gemeente bijdragen door het leveren van materiaal, gereedschap en advies. Deze voorziening is mogelijk vanuit burgerparticipatieprojecten.

De dorpsraad wil dergelijke initiatieven graag stimuleren. Daarom nodigen wij jullie uit om op donderdag 10 maart van 19.30-22.00 uur in Het Verlaat hierover met elkaar van gedachten te wisselen.

Ook als u geen lid bent van de dorpsraad bent u welkom op deze avond.

Het liefst willen we direct tot concrete projectvoorstellen komen. Daarom willen we jullie vragen om hier in uw buurt bekendheid aan te geven én, zo mogelijk voorafgaand hieraan, met buurtbewoners te bespreken of er animo is om de buurt of straat een facelift te geven.

De locaties waar mogelijk projecten kunnen plaatsvinden willen we dan bezoeken op zaterdag 19 maart tussen 09.30 en 12.00 uur.

Graag tot ziens op 10 maart.

Met vriendelijke groet,
Bestuur
Dorpsraad Almkerk