In aanwezigheid van ongeveer 60 leden heeft de dorpsraad Almkerk op 2 mei jl. haar jaarlijkse ledenavond gehouden. Tijdens deze vergadering werd afscheid genomen van Nico Vink en Zeger van der Stelt die vanaf de oprichting van de dorpsraad in 2010 in het bestuur hebben gezeten.

Het is gebruikelijk dat tijdens de ledenavond van de dorpsraad ook  de Almkerkse Pluim wordt uitgereikt aan een persoon of vereniging die zich in het bijzonder hebben ingezet  binnen de Almkerkse samenleving. Deze keer was de Pluim voor Stichting Jeugdwerk Almkerk “de Soos”, die dit jaar 50 jaar bestaat. De Soos speelt een belangrijke rol in de samenleving en zorgt voor veel vertier in Almkerk.

Na de pauze werden de aanwezigen geïnformeerd door wethouder Peter van der Ven  over de plannen die er voor Almkerk op de rol staan, zoals de bouw van de Brede School  en de verdere ontwikkeling van de dorpsvisie voor de toekomst van Almkerk.