Dorpsraad Almkerk

De dorpsraad heeft ten doel om de leefbaarheid van de dorpsgemeenschap Almkerk voor nu en in de toekomst te bevorderen.

De vereniging richt zich met name op het behartigen van de belangen van de bevolking van Almkerk met het oog op het welzijn, woon-en leefmilieu, (algemene) voorzieningen en de toekomst van het dorp in de meest brede zin van het woord.

De dorpsraad is een platform voor de in het dorp aanwezige organisaties en verenigingen om de samenwerking tussen deze groepen, en personen te bevorderen.

Tevens is het een taak van de dorpsraad om de wensen en behoeften van de bevolking op te sporen en daaraan in samenwerking met particulier initiatief, overheid en overige instanties uitvoering te geven.

Nieuws

Nieuwsbrief juli 2021

Van het bestuur Voor de vakantie…

Brede School Almkerk op locatie 't Verlaat

Als het aan het college ligt komt de brede school Almkerk op…