Dorpsraad Almkerk

De dorpsraad heeft ten doel om de leefbaarheid van de dorpsgemeenschap Almkerk voor nu en in de toekomst te bevorderen.

De vereniging richt zich met name op het behartigen van de belangen van de bevolking van Almkerk met het oog op het welzijn, woon-en leefmilieu, (algemene) voorzieningen en de toekomst van het dorp in de meest brede zin van het woord.

De dorpsraad is een platform voor de in het dorp aanwezige organisaties en verenigingen om de samenwerking tussen deze groepen, en personen te bevorderen.

Tevens is het een taak van de dorpsraad om de wensen en behoeften van de bevolking op te sporen en daaraan in samenwerking met particulier initiatief, overheid en overige instanties uitvoering te geven.

Nieuws

Nieuwsbrief December 2020

Almkerk staat voor grote uitdagingen waar we met elkaar aan willen…

Oproep Dorpsnetwerk Almkerk-Uppel: Wie stuur jij een kaartje?

We leven met elkaar in een roerige tijd. Veel persoonlijke…