Lidmaatschap

De Dorpsraad is een vereniging. Lidmaatschap van de Vereniging Dorpsraad Almkerk is persoonlijk en kost € 5,00 per jaar.

Het is belangrijk dat de Dorpsraad zoveel mogelijk inwoners van Almkerk vertegenwoordigt. Hoe meer leden, hoe sterker we staan in gesprekken of onderhandelingen met overheden en instanties.

Vindt u dit ook belangrijk? wordt dan lid van de Dorpsraad!

Stuur een e-mail met je naam en adres, dan krijgt u van ons een lidmaatschapsnummer  en een verzoek om € 5,00 over te maken op rekeningnummer NL60 RABO 0118 5458 76 t.n.v. Dorpsraad Almkerk, onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer.

© Copyright 2016 Dorpsraad Almkerk | Gesponsord door Buro26